Klubbkonsulenten hjelper frivillige organisasjoner med administrative tjenester.